top of page

Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Vaše soukromí je pro nás důležité. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme, uchováváme a chráníme vaše osobní údaje, když navštívíte náš web. Správcem osobních údajů je Life Technology s.r.o., se sídlem Žižkova třída 54/42, 397 01 Písek, IČO: 07712286, DIČ: CZ07712286.

2. Shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme různé typy informací, včetně:

 • Osobní identifikační údaje: Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, a další kontaktní informace, které nám dobrovolně poskytnete prostřednictvím kontaktních formulářů nebo při komunikaci s naším supportem.

 • Technické údaje: IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, a další technické informace o vašem zařízení.

 • Údaje o používání: Informace o tom, jak náš web používáte, včetně navštívených stránek, času stráveného na stránkách, a dalších analytických dat.

3. Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům:

 • Zlepšení uživatelského zážitku: Přizpůsobení obsahu a designu našich stránek na základě vašich preferencí.

 • Komunikace: Odpovídání na vaše dotazy a poskytování informací, které jste si vyžádali.

 • Podpora zákazníků: Poskytování technické podpory a řešení problémů našich zákazníků.

 • Analýza a statistika: Sledování a analýza návštěvnosti a chování na našich stránkách.

4. Právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů:

 • Plnění smlouvy: Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a námi.

 • Souhlas: Pokud je to relevantní, zpracování na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.

 • Oprávněný zájem: Zpracování na základě našich oprávněných zájmů, jako je zlepšování našich služeb a marketing.

5. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, kromě následujících případů:

 • Služby třetích stran: Poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají provozovat náš web (např. hosting, analytické nástroje), a kteří jsou povinni chránit vaše údaje.

 • Právní požadavky: Pokud je sdílení údajů vyžadováno zákonem nebo k ochraně našich práv a majetku.

6. Ochrana osobních údajů

Přijímáme přiměřená technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo zveřejněním.

7. Vaše práva

Máte právo:

 • Přístup k údajům: Požádat o kopii osobních údajů, které o vás máme.

 • Oprava údajů: Požádat o opravu nepřesných nebo neúplných údajů.

 • Vymazání údajů: Požádat o vymazání vašich osobních údajů.

 • Omezení zpracování: Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

 • Přenesení údajů: Požádat o přenesení vašich údajů k jinému správci.

 • Podání stížnosti: Podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Změny těchto zásad

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat. Veškeré změny zveřejníme na této stránce. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto zásady, abyste byli informováni o způsobu, jakým chráníme vaše osobní údaje.

9. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na:

bottom of page